Lydbilde i høyde, bredde og dybde

 


Mono og Stereo

 


Stereo

 

 
Panorering

 


Dype og lyse lyder

 


Tonehøyder

 

 


Overtoner

 


Filmopptak og mikrofonplassering

 


Equalizer

Forgrunn og bakgrunn

 


Hvor ville du oppholdt deg?