Oppgave 1
Vi har pratet om 4-5-1 progresjoner og 2-5-1 progresjoner.
 
Du skal finne ut: Hva blir 2-5-1 og 4-5-1 når første trinn er:
A) Gdur,  B) Bbdur, C) C#dur,  D) Edur,  E) F#dur. F) Dbdur?
 
Oppgave 2:
Du vet at Cdur og Amoll kalles parallelltonearter. Amoll er også 6 trinn i Cdur, akkurat som F er 4 trinn i Cdur.
Det betyr at  Am-F-G-C kan kalles en 6-4-5-1 progresjon. 
 
Du skal finne ut: Hva blir 6-4-5-1 når første trinn er:
A) G#dur,  B) Hdur, C)Gbdur,  D) Ebdur,  E) D#dur. F) dur?
 
Oppgave 3:
To enharmoniske toner: på pianoet, f.eks. tonene F# og Gb klinger likt.
De gjør ikke det på alle instrumenter, men la oss si at dette er den samme tonen.
Den noteres imidlertid ulikt ut fra hvilken toneart man befinner seg i.
Man bruker vanligvis # om man er i en krysstoneart, men b hvis man er i en B-toneart. Eks: 
I skalaen Ddur er tredjetrinnet F#. Dvs tonen D er 1.trinn, E er 2. trinn og F# er 3.trinn.
Om tredjetrinnet hadde vært Gb, ville 2 trinnet vært Fb (klinger i så fall likt med E) og 1 trinn Ebb (som ville klinge likt med D).
Sjekk at du har skrevet det riktig i oppgave 1 og 2 
 
Oppgave 4
Når du har sett på noe av videomaterialet nedenfor, kan du notere besvarelsene på oppgave 1,2, og 3 i Sibelius.
 
Oppgave 5
 
Under fanen "Undervisning" finner du en PDF-Sibelius- manual.
Når du ser på videoene så sjekk hvor i manualen dette er beskrevet.
Om det er noe som burde vært med i manualen, men som ikke er det, kan du notere det og si i fra til meg.
 
Oppgave 4-5
 
Videotutorials:
 
1 Fundamentals
 
2 Score setup and navigation
https://www.youtube.com/watch?v=pBM-yXo0TM4&list=PLhCR_8aS9jOPvy871jRUESB0EdgOCD8s1
 
3 Notation an text
https://www.youtube.com/watch?v=eh9NLQUrv0M&list=PLhCR_8aS9jOPvy871jRUESB0EdgOCD8s1&index=3
 
4 Layout instrument changes
https://www.youtube.com/watch?v=BgTBIrEgY7o&list=PLhCR_8aS9jOPvy871jRUESB0EdgOCD8s1&index=4
 
5 Parts .. sharing
 

Oppgave 6
Nå har vi tatt for oss 1. 2. 4. 5. og 6. trinnet i dur. Da er det bare 3. og 7. trinn som gjenstår.
3. trinn: Om du i Cdur (hvite tangenter) legger en treklang på hvite tangenter fra 3. trinn, dvs E, får du tonene E G og H.
I og med at tersen er lav, er dette er Emoll-akkord. Hadde tersen vært G# og ikke G, ville det vært en durakkord.

Når det gjelder 7. trinn blir oppstår det noe spesielt:
7. trinn i Cdurskalaen er den hvite tangenten til venstre for C´en, nemlig H.
Om man bygger tersvis fra H på hvite tangenter, blir det: H D, og så langt skulle man anta et det erpå vei tilå bli en mollakkord,
men på toppen blir det en F, dvs.en forminsket kvint, så denne treklangen blir hetende F forminsket.
De som er riktig observange, vil se at denne forminskede treklangen blir en annen akkord
om man legger på en tone som ligger en stor ters under grunntonen nemlig en G. Da får man en G7 akkord.
Mer om det sen annen gang.

Hvilke treklanger blir det om man skal notere 3 og7 trinnsakkorder i A) Ddur, B) Fdur, C9 Ab-dur og D9 Hdur?