Rare lyder som kan brukes musikalsk

 

Studio oppstart

Først er det tre videoer som tar for seg hvordan starte opp studio 1 på LVS

 

 

 

 

Forberedelse: Opptak av lyder som vi skal bruke

 

Struktur i Logic: Filer og mapper

 

 

 Ola og Knut lager rytmemønster

 

 

 

 

 

Komponere med rare lyder

 

 

 

 Redigering i Logic

 

Mix