Verdien av en lærer

 Denne ble laget i forbindelse med lærerstreiken høsten 2022.

Takk for fine vokalbidrag fra Sara Solem Austnes og Mona Lamo samt de andre som har kommet med stemmebidrag.
Takk til Ola Slaaen for gode musikalske innspill og Signy Reindal Alvsåker for tekstforbedringer.
Takk til Streikebandet som spiller på avslutningen.
Knut Halmrast: Tekst, musikk, programmering, produsent og vokal

Videoen er laget av Frode Wærner.
Foto: Frode Wærner, Stian Green, Knut Halmrast og Signy Reindal Alvsåker